IDENTITATEA

Arangoiti Ikastolako Hezkuntza Proiektua komunitate osoak landu du, eta hezkuntzaz dugun ideiaren alderdi guztiak biltzen ditu. Hauek dira proiektuaren oinarriak:

 • Adimen emozionalaren bitartez garatzen den baloreetan oinarritutako hezkuntza.
 • Aldaketei arreta eskeintzen dien hezkuntza berriztatzailea.
 • Banakako zein taldeko konpetentzien garapenerako hezkuntza.
 • Eredu eleanitz batean kokaturiko euskara eta euskal kulturarekin biziki sentsibilizatutako hezkuntza.
 • Hezkuntza komunitateko partaide guztien inplikazioan eta parte hartzean oinarritutako proiektua, etengabeko formazioan dagoena.

Gure lanaren oinarria haurra ulertzeko modua da, beraz, haurra da gure lanaren abiapuntua:

 • Haur bakoitzak bere testuingurua du.
 • Haur bakoitzak gaitasun eta interes mota ezberdinak ditu.
 • Haur bakoitzak bere beharrak ditu.
  • Afektiboak: Intrapertsonalak eta interpertsonala
  • Garapen kognitibo-motorearekin loturikoak: Autonomia, arreta eta motibazioa
 • Haurrak ere gizarteko kide dira.

Gure lanaren jomuga, ordea, ikaslearen irteera profil orokorra da:

Nolako pertsonak hezi nahi ditugu?

 • Bere buruarekiko konfidantza dutenak
 • Ikasle autonomoak
 • Jokabide etikoduna dutenak
 • Ekintzaile gogoetatsuak
 • Gizartearekin konprometituak
 • Euskaldun konprometituak
 • Euskaldun eleanitzak
 • Ikusmira zientifikoduna dutenak
 • Akademikoki konpetetenteak
 • Sortzaileak